Blatt

Zurück

Çocuk Yuvalarının Görevleri

Çocuk yuvalarının görevleri eğitim, terbiye ve bakım hizmetleridir.
Bu görevleri ve bunların düzenlendiği çerçeveyi genel olarak açıklayan yasalar vardır. 2005 yılında Aşağı Saksonya Eyaleti, çocuk yuvalarındaki çalışmalara temel oluşturacak bir plan yürülüğe koydu. Planın adı şöyle: "Aşağı Saksonya çocuk gündüz bakım kuruluşlarının esas alanındaki eğitim ve öğretim yönlendirme planı". Bu plan bir tavsiye niteliğindedir. Çocuk yuvalarındaki pratik uygulamanın somut içeriğinin düzenlenmesi her kuruluşun kendisıne aittir.
Biz bu görevlere nasıl bakıyoruz?

Eğitim

Her çocuğun en baştan itibaren eğitim hakkı vardır! İnsanlar hiçbir zaman ilk yıllarda olduğu kadar çok ve çabuk öğrenememektedirler!
Çocuklar, yüksek bir öğrenme motivasyonuyla dünyaya gelmektedirler. Onlar dünyayı daha iyi anlayabilmek için öğrenirlar, bilgi ve tecrübe toplayıp bir çok beceri kazanırlar. Aktif, meraklı, sistematik, konsantre olmuş bir şekilde ve kendi hız ölçülerinde - yüksek bir hareketlilik sevinciyle ve bütün duyu organlarıyla öğrenirlar. Her eğitim sürecinin kendine has özellikleri vardır!
Yaşamının başlangıcından itibaren çocuk sosyal bir varlıktır. Çevresindeki insanlarla iletişim kurar ve kendesine sunulan eşyaları kavrayarak oynar. Çocuk, sosyal ve duygusal ilişkilere muhtaçtır. Potansiyelini sonuna kadar kullanmak ve tecrübe hazinesini genişletmek için çaba gösterir.
Böylece eğitim, doğumla başlayip bir ömür boyu süren ve çocuğun kendi başarısı olan bir süreçtir.

Terbiye ve bakım

Çocukları, gelişimleri için önemli olan her alanda destekleme ve onlara belli amaçları olan hevesler verme sorumluluğumuz vardır.
Başarılı eğitim ve öğretim süreçleri, diğer insanlarla sosyal birlikteliği şart koşmaktadır: Çocukların kendi aralarında işbirliği yapmaları, - yetişkinlerle kurulan dikkatli ve saygılı diyalog - çocuk ve yetişkin arasında duygusal, sorumlu ve emin bir ilişki.
Bunun için, çocuk yuvalarındaki pedagojik uzman personel, oradaki odaları ve eşyaları öyle düzenlemek durumundalar ki bunlar çocukları en iyi şekilde teşvik edip onlar için ilginç, çok yönlü ve çeşit zenginliği olan etkinliklere olanak sağlasınlar.
Çocuklarla yapılan profesyonel eğitim çalışmasında çok önemli bir diğer bakış açısı da, onlarla kurulan iletişim biçimi ve usulüdür. Pedagojik uzman personel ile çocuklar arasındaki en iyi iletişim, diyalogdur. Bu nasıl belirlenir? Dınlemekle, aynı seviyede konuşmakla, soru sormakla, birlikte yanıt aramakla, açık ve net olmakla, çocukların sorunlarına gösterilen ilgiyle, kendini çocukların yerine koyma becerisiyle. "Diyalog prensibi" böylece her eğitim türünün temelini oluştururken pedagojik uzman personel için de başarılması gereken bir görevdir.

Kalite artırımı

Kınderhaus e.V. Nisan 2003 tarihinde, bütün pedagojik uzman personelin katıldığı bir kalite artırım süreci başlatmıştır.
Kalite artırımı, çocuk yuvalarındaki çalışmanın tanımlanması, emniyet altına alınması ve daha da geliştirilmesi anlamına gelmektedir.
Tartıştığımız konu şu: "Çocukların eğitim süreçleri - Kınderhaus e.V. yuvalarında bakım ve teşvik."
Bu büyük konu üzerinde yaptığımız ortak çalışma sürecinde esaslı ana söylemler ve bunlarla ilgili içerik unsurları formüle ettik. Bunlar, "ailelerle işbirliği, pedagojik yaklaşim, çocuğa yakınlık derecesi ilşkileri ve uzmanca tartışma" konularını kastetmektedir.
Her ekip, bu söylemlere ve unsurlarına yönelik uygulamaya koyabileceği amaçlar geliştirmektedir. Bu amaçlar, ilgili kuruluşla bağlayıcı bir şekilde sözleşmeye alınır. Hareket noktası şu sorudur: Neyi nasıl yapıyoruz? İkinci aşamada amaçlar formüle edilir: Ulaşmak istediğimiz şey nedir? Bunu, "Amaçlarımız doğrultusunda ilerleyebilmek için somut olarak neler yapmalıyız, hangi önlemleri almalıyız?" sorulan takip etmektedir. Sonuç olarak bunlara ulaşılıp ulaşılamadığı denetlenir.
Bırkaç örnek:

  • "22.07.06 tarihine kadar çocukların etkinliklerinin çeşitli dökumentasyon ve sunum ımkanlarını deneyip değerlendireceğiz".
  • "30.06.06 tarihine kadar resim bölümümüzden bir yaratıcı bölüm ortaya çıkarıp buraya ilaveten kullanım için büyük bir malzeme mevcudu vereceğiz".
  • "15.07.06 tarihine kadar çocuklarla ve anne-babalarıyla birlikte, çocukların serbestçe deneylerini yapabilecekleri, yönlendirilen deneyler ve denemeler için kullanabilecekleri bir deneme bölümü kurmuş olacağız".

Bu sistematik kalite artırımının gayesi, çocukları, eğitim çabalarında mümkün olduğunca iyi derecede desteklemek ve teşvik etmek amacıyla pedagojik uygulamalarda "kalıcı" değişiklikler sağlamaktır.

© Kinderhaus e.V. 2006