Blatt

Zurück

Informacja dla rodziców dotycząca używania zdjęć i filmów w placówkach dziennej opieki nad dziećmi Kinderhaus e.V.

Szanowni Rodzice,

Państwo jako osoby uprawnione do opieki są w pierwszym rzędzie odpowiedzialne za ochronę praw osobistych Państwa dzieci.

Kiedy Państwa dzieci są w placówce dziennej opieki, z mocy umowy obowiązek opieki jest przeniesiony na placówkę. To oznacza, że wtedy pracownicy placówki muszą dbać o ochronę praw osobistych Państwa dzieci.

Z tego powodu informujemy Państwa o tym, jak Kinderhaus e.V. zapewnia tę opiekę:

Pracownicy placówki z zasady nie robią zdjęć i nie filmują dzieci w sytuacjach, które naruszają ich sferę intymną. Takie zdjęcia są z zasady niedopuszczalne w placówkach dziennej opieki Kinderhaus e.V.

Zdjęcia Państwa dzieci pozostają w placówce.

  • Zdjęcia znajdują się na przykład w portfoliach, które należą do Państwa dzieci.
  • Zdjęcia mogą uzupełniać przebieg kształcenia i uczenia się, które pracownicy placówki sporządzają dla Państwa dzieci.
  • Zdjęcia mogą dokumentować aktywności dzieci w ramach projektów.
  • Zdjęcia mogą być widoczne na wystawach w salach placówek, aby umożliwić Państwu obrazowy wgląd w pracę pedagogiczną.
  • Poza tym zdjęcia i filmy wybrane przez pracowników placówki mogą być pokazane na zebraniu rodzicielskim.

Pliki zdjęciowe i filmowe zostaną więc zapisane tylko w tym celu i nie opuszczą placówki dziennej opieki.

Jeżeli pracownicy placówki chcą opublikować zdjęcia lub filmy, Państwo jako rodzice z zasady muszą wyrazić na to pisemną zgodę. W przypadku, gdy oboje rodziców posiada prawo do opieki nad dzieckiem, oboje muszą wyrazić pisemną zgodę.

Podczas pracy wolontariusze („FSJ“) i praktykanci szkolni nie mają prawa używania prywatnych komórek lub smartfonów.

Dla dobra Państwa dzieci prosimy również Państwa o to, aby zrezygnować z używania komórek, aparatów lub smartfonów podczas Państwa obecności w placówce. Obejmuje to również imprezy i uroczystości w placówce.

W przypadku, gdy zamierzają Państwo jednak zrobić zdjęcia, na których inne dzieci będą widoczne, to prosimy zwrócić uwagę na to, że nie wolno tych zdjęć publikować.

Kierowniczka każdej placówki poinformuje wszystkich rodziców na początku roku placówki o używaniu wyżej wymienionych mediów. Poza tym kierowniczka pouczy o tym każdego pracownika placówki, wolontariusza oraz praktykanta szkolnego.